XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX934 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 28 days 08:19:35
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IK1ZVK IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 18:47 A
2 ItalyItaly IV3GUG IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 18:27 A
3 ItalyItaly IU8HCN IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 18:02 A
4 ItalyItaly IZ0NJQ IQ3UD B 18.04.2021 17:40 N
5 ItalyItaly IW9BZW IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 16:34 A
6 ItalyItaly IV3GKL IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 16:21 A
7 ItalyItaly IK7WPI IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 13:51 A
8 SwitzerlandSwitzerland HB9TVW IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 13:51 A
9 ItalyItaly IV3EVW IQ3UD B 18.04.2021 13:06 N
10 ItalyItaly IQ3UD IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 12:36 A
11 ItalyItaly IK2UCJ IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 12:36 A
12 ItalyItaly IV3JDV IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 12:08 A
13 ItalyItaly IV3NLG IQ3UD B 18.04.2021 11:09 N
14 ItalyItaly IZ3WWG IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 09:36 A
15 ItalyItaly IV3BVK IQ3UD B 18.04.2021 09:13 N
16 ItalyItaly IZ6ENY IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 09:01 A
17 ItalyItaly IV3NTL 9700 IR3UJ B 18.04.2021 08:55 N
18 United StatesUnited States KI8D IV3JDV B / XLX965 18.04.2021 06:02 A
19 ItalyItaly IW3RPW 7100 IR3UAB C 17.04.2021 22:14 N
20 ItalyItaly IV3FHS 9700 IR3EF C 17.04.2021 19:19 N
21 ItalyItaly IK8UHA IV3JDV B / XLX965 17.04.2021 19:02 A
22 ItalyItaly IV3MTS 5100 IR3UBZ B 17.04.2021 15:59 N
23 ItalyItaly IV3CLI IQ3UD B 17.04.2021 14:18 N
24 ItalyItaly IW3QOJ IV3JDV B / XLX965 17.04.2021 11:48 A
25 ItalyItaly IV3WQA E880 IR3UBZ B 17.04.2021 11:41 N
26 ItalyItaly IT9XVU IV3JDV B / XLX965 17.04.2021 10:18 A
27 ItalyItaly IK4NZD IV3JDV B / XLX965 17.04.2021 09:07 A
28 WalesWales 2W0KYZ IV3JDV B / XLX965 17.04.2021 00:19 A
29 ItalyItaly IK7VXC IV3JDV B / XLX965 16.04.2021 23:51 A
30 ItalyItaly IV3CTT IQ3UD B 16.04.2021 19:53 N
31 SwitzerlandSwitzerland HB9TUK IV3JDV B / XLX965 16.04.2021 19:40 A
32 ItalyItaly IV3SXI IQ3UD B 16.04.2021 19:39 N
33 ItalyItaly IQ3MF ID51 IR3UJ B 16.04.2021 19:13 N
34 ItalyItaly IW1ELO IV3JDV B / XLX965 16.04.2021 17:15 A
35 ItalyItaly IU1ARN IV3JDV B / XLX965 16.04.2021 15:52 A
36 ItalyItaly IZ5ILH 5100 XRF039 N 16.04.2021 15:20 N
37 ItalyItaly IK0IXR IQ3UD B 16.04.2021 11:41 N
38 ItalyItaly IU1MOZ IV3JDV B / XLX965 16.04.2021 10:44 A
39 ItalyItaly IK4RQE D74 IR4MO C 15.04.2021 19:29 B
40 ItalyItaly IV3BSF IQ3UD B 15.04.2021 14:51 N
TG 2237 FVG
N
IQ3UD-B
IR3UBZ-B
XRF039-N
IR3UIC-B
IR3UJ-B
IR3UDB-B
IR3EF-C
IR3UAB-C
massmau@tin.it